Gáz MEO

 Az Aerociklon Kft. megbízható a gáz MEO teljes lebonyolításával is. Ezt a tevékenységet leginkább egy megvalósított terv után kell megszervezni, mert ez a végső engedélyeztetés alapfeltétele. A gáz MEO szükségessége az alábbi esetekben fordulhat elő. Ha szükség van egy teljesen új csatlakozói, vagy fogyasztói vezeték kiépítésére, vagy egy gázkészülék telepítésére, akkor mindenképp intézkedni kell gáz MEO ügyében is. A legtöbb esetben, amikor gázkészülék, gázfogyasztó cseréről van szó, vagy ha a csatlakozói vezetékek kerülnek átalakításra. Gáz MEO igény merül fel akkor is, ha gázkészülék felhagyása esedékes, valamint akkor is, ha valami miatt szüneteltetésre kerül a gázszolgáltatás. Mindenképpen felülvizsgálatra szorul az az eset is, amikor a lakás levegővel való ellátottságában történik változás. Az Aerociklon Kft. vállalja a gáz MEO minden egyes lépésének megszervezését. A helyi gázszolgáltatóhoz történő bejelentkezés során megbeszélésre kerül az átadási-átvételi időpont. Ekkor a kivitelező, a megrendelő és a gázművek MEO-s szakembere gyűlik össze, és elvégzik az utolsó ellenőrzést. A gázmérő kötést alapos vizsgálatnak veti alá, egész pontosan annak kötését, hogy a szabványok szerint legyen kialakítva. Nagyon fontos a megfelelő levegőzés, felmérik, hogy az érintett helység légellátása a gázkészülék számára ideális-e, valamint a füstgázelvezetés biztonságosan és maradéktalanul megfelel-e. Összehasonlításra kerül a tervrajz és a tényleges kivitelezés, és a GMBSZ (Gáz Műszaki Biztonsági Szabályzata) előírásainak megvalósulását is megvizsgálják a gáz MEO során. Elvégzésre kerül egy nyomáspróba, amelynek sikerességét jegyzőkönyvbe rögzítik. A gáz MEO szabályos lebonyolításához elengedhetetlen a kéményseprői szakvélemény, valamint az EPH (Egyen Potenciálra Hozás) megléte.A gáz MEO szakembere elkéri a nyomáspróba pumpa kalibrációs jegyzőkönyvét kivizsgálásra, ahogy a szerelői nyilatkozatot, a megrendelőlapot és a jóváhagyott tervrajzot is. Amennyiben a vizsgálat során sehol nem derül fény hibára, akkor jegyzőkönyv kerül kiállításra. A jegyzőkönyv három példányban készül el, amit értelemszerűen a megrendelő is, a kivitelező is, valamint a gáz MEO szakembere is megkap. A folyamat lezárását a plomba felhelyezése jelenti.