Sütik (cookie-k) kezelése

 

A weboldal a sütik használata során nem kezel személyes adatokat.

Az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (4) bekezdése alapján a weboldal által használt sütik kezelése körében a következőket határozza meg:

• az adatgyűjtés ténye és a kezelt adatok köre: a látogató számítógépének egyedi azonosítója és a látogatás ideje
• az érintettek köre: a weboldal látogatói
• az adatgyűjtés célja: A Felhasználók azonosítása és nyomon követése a weboldal működésének, valamint webanalitikai ismeretek megszerzéséhez, valamint hirdetések személyre szabásához
• az adatkezelés időtartama: maximum 2 évig tárolja Felhasználó számítógépe a sütiket
• az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: nem kezel személyes adatokat a szolgáltató
• az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: a felhasználóknak lehgetőségük van számítógépükön a sütiket törölni

Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a sütik használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a Szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Harmadik fél által készített sütiket is használhatunk weboldalon (például Google  Facebook sütik).