Gáz MEO

Gáz MEO


 
 Az Aerociklon Kft. megbízható a gáz MEO teljes lebonyolításával is. Ezt a tevékenységet leginkább egy megvalósított terv után kell megszervezni, mert ez a végső engedélyeztetés alapfeltétele.

A gáz MEO szükségessége az alábbi esetekben fordulhat elő: ha szükség van egy teljesen új csatlakozói, vagy fogyasztói vezeték kiépítésére, vagy egy gázkészülék telepítésére, akkor mindenképp intézkedni kell gáz MEO ügyében is.

A legtöbb esetben, amikor gázkészülék, gázfogyasztó cseréről van szó, vagy ha a csatlakozói vezetékek kerülnek átalakításra. Gáz MEO igény merül fel akkor is, ha gázkészülék felhagyása esedékes, valamint akkor is, ha valami miatt szüneteltetésre kerül a gázszolgáltatás.

Mindenképpen felülvizsgálatra szorul az az eset is, amikor a lakás levegővel való ellátottságában történik változás. Az Aerociklon Kft. vállalja a gáz MEO minden egyes lépésének megszervezését. A helyi gázszolgáltatóhoz történő bejelentkezés során megbeszélésre kerül az átadási-átvételi időpont. Ekkor a kivitelező, a megrendelő és a gázművek MEO-s szakembere gyűlik össze, és elvégzik az utolsó ellenőrzést. A gázmérő kötést alapos vizsgálatnak veti alá, egész pontosan annak kötését, hogy a szabványok szerint legyen kialakítva. Nagyon fontos a megfelelő levegőzés, felmérik, hogy az érintett helység légellátása a gázkészülék számára ideális-e, valamint a füstgázelvezetés biztonságosan és maradéktalanul megfelel-e.

Összehasonlításra kerül a tervrajz és a tényleges kivitelezés, és a GMBSZ (Gáz Műszaki Biztonsági Szabályzata) előírásainak megvalósulását is megvizsgálják a gáz MEO során. Elvégzésre kerül egy nyomáspróba, amelynek sikerességét jegyzőkönyvbe rögzítik. A gáz MEO szabályos lebonyolításához elengedhetetlen a kéményseprői szakvélemény, valamint az EPH (Egyen Potenciálra Hozás) megléte.A gáz MEO szakembere elkéri a nyomáspróba pumpa kalibrációs jegyzőkönyvét kivizsgálásra, ahogy a szerelői nyilatkozatot, a megrendelőlapot és a jóváhagyott tervrajzot is. Amennyiben a vizsgálat során sehol nem derül fény hibára, akkor jegyzőkönyv kerül kiállításra. A jegyzőkönyv három példányban készül el, amit értelemszerűen a megrendelő is, a kivitelező is, valamint a gáz MEO szakembere is megkap. A folyamat lezárását a plomba felhelyezése jelenti.