Erőművek gáz műszaki felülvizsgálata

Erőművek gáz műszaki felülvizsgálata


 
Az Aerociklon Kft. szakértelmét mi sem példázza jobban, minthogy több erőmű gáz műszaki vizsgálatát elvégeztük. Ezek a referenciák alátámasztják megbízható és biztonságos munkánkat, garanciát adnak szakértelmünkre:

–    Debreceni Erőmű és Debreceni Kombinált Ciklusú Erőmű

–    Debreceni és Nyíregyházi Gázmotoros Erőmű,

–    Nyíregyházi Erőmű és Nyíregyházi Kombinált Ciklusú Erőmű

–    Pécsi és Kaposvári Gázmotoros Erőmű

A gáz műszaki felülvizsgálatát a 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet mondja ki. A műszaki biztonsági vizsgálat magában foglalja a földgáz, a földgáz minőségű biogáz és biomasszából eredő gázok, és más gázfajták, PB-gáz tartályban és vezetéken történő szolgáltatásában alkalmazott csatlakozóvezetékeket, telephelyi vezetékeket és felhasználói berendezéseket.

Műszaki felülvizsgálat során az alábbi tevékenységeket látják el munkatársaink:

–    átvizsgálják a csatlakozó és fogyasztói vezeték nyomvonalának szabályosságát, védőtávolságot, a vezetékek anyagát, a kötésmódot, tömítések használhatóságát, a nyomásszabályozó (állomás) kialakítását, alátámasztását, korrózióvédelmét, védőtávolságát, tömörségét, tűz- és villámvédelmét, a gázmérő (állomás) kiépítését, alkatrészeit, védőtávolságát, tömörségét, az összetevők működését (zárószerelvények, védőcsövezés,szaglócsövek)

–    Ellenőrzik az elpárologtató berendezéseket, a folyadékfázisú vezetéket, szerelvényeit és biztonsági berendezéseit, a korrózióvédelmet, a fali felállások kialakítását, az EPH bekötés szakszerűségét a gázfogyasztó készülék működésének feltételeit: (gyártási, biztonságtechnikai behozatali-, átalakítási, gázfelhasználási technológia hatósági engedélyek, CE-jel megléte), a biztonsági alkatrészek alkalmasságát.

–    Figyelmet fordítanak az égéstermék elvezetésének módjára: (kémény, tanúsítás, szigetelt elvezetés esetén a szigetelés alkalmassága, stb.)

–    Felülvizsgálják a légellátás biztosítottságát, elszívóberendezés és kéménybe kötött készülék esetén ellenőrzik a reteszfeltételeket, azok működőképességét, a gázfogyasztó készülékek időszakos vizsgálata előtti karbantartás, valamint a beszabályozás időpontját.

–    Igazolják a csatlakozó és a fogyasztói vezeték, a gáz és,a fogyasztói berendezés további működtetésére való alkalmasságát.

–    A felülvizsgálat eredményeiről jegyzőkönyvet állítanak elő.